Hoạt động ngoài giờ là một trong các hoạt động được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa trên lớp. Chương trình ngoài giờ là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực hành, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin ở học sinh. Tiếp nối với điều đó, thầy và trò trường THPT Victory đã đan xen giữa việc truyền đạt kiến thức và các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ.

Vị trí và tầm quan trọng của hoạt động ngoài giờ trong công tác giáo dục

Hoạt động ngoài giờ có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động giáo dục trong quá trình hoàn thiện kiến thức và nhân cách của mỗi học sinh.  Đây là môn học bắt buộc được quy định trong kế hoạch giáo dục ở trường phổ thông nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục đề ra.

Nếu được tổ chức khoa học và có hiệu quả, các hoạt động ngoài giờ sẽ giúp gắn liền nhà trường với đời sống xã hội, góp phần phát huy vai trò của các lực lượng giáo dục trong nhiệm vụ giáo dục. Quá trình giáo dục không những được thực hiện qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Thực tế cho thấy qua các hoạt động ngoài giờ, học sinh trường THPT Victory đã có những bước phát triển nhảy vọt về thể chất và tinh thần. Các em mạnh dạn hơn, suy nghĩ táo bạo hơn, có nhu cầu mới hơn, đặc biệt là nhu cầu về hoạt động. Mặc dù hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo, song nội dung và tính chất học tập ở lứa tuổi này khác nhiều so với trước đó. Nó đòi hỏi ở các em tính năng động, độc lập và tư duy logic cao hơn. Những yêu cầu đó vừa phải thực hiện trong hoạt động học tập, vừa phải được cụ thể hóa trong các hoạt động tập thể. Trường THPT Victory đã đưa các chương trình cùng những hoạt đồng ngoài giờ với những hình thức đa dạng do học sinh quản lý và điều khiển có vị trí rất quan trọng ở lứa tuổi này. Đây là hoạt động không thể thiếu, có tác dụng thiết thực đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của các em.

Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để các hoạt động ngoài giờ luôn là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Các chương trình ngoài giờ đã  tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, kinh nghiệm tri thức đã học, khắc sâu kiến thức, mở rộng vốn hiểu biết, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, kích thích sự phát triển tư duy.

Ngoài chương trình giảng dạy và truyền đạt kiến thức, THPT Victory đã mang đến môi trường học tập giúp học sinh phát triển toàn diện thông qua các hoạt động ngoại khóa, các giờ học tăng cường. Các hoạt động được tổ chức dưới sự hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh trong mọi hoạt động. Điều này góp phần tạo cơ hội để mọi học sinh phát huy điểm mạnh của bản thân trong mọi hoạt động.

Cùng nhìn lại những chuỗi hoạt động của học sinh trường THPT Victory tại các chương trình ngoài giờ

>> Xem thêm: VICER VÀ NHỮNG MÀN HÓA TRANG ẤN TƯỢNG TẠI ĐÊM HỘI HALLOWEEN NĂM HỌC 2022 – 2023

>> Xem thêm: PHỤ HUYNH CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH TRONG VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM LÝ?