Cuộc thi Trang trí lớp, chủ đề Trải Nghiệm & Sáng...