Sáng nay, trường THPT Chiến Thắng (THPT Victory) đã tổ chức...