Tiếp nối sau Alpha School, thì vừa qua, tại trường THPT...