Vào sáng ngày 20/12/2022, học sinh trường THPT Chiến Thắng (VICTORY) ở các khối 10, 11, 12 đã chính thức bước vào kỳ thi HK1. Theo kế hoạch và khung chương trình đào tạo năm học 2022 – 2023, đây là thời điểm nhà trường tổ chức kỳ ki HK1 năm học 2022 – 2023 nhằm đánh giá chất lượng đào tạo và năng học của học sinh trong một học kỳ qua.

Được biết, để kỳ thi được diễn ra thành công với nhiều kết quả đáng mong đợi, thầy và trò trường THPT Chiến Thắng (VICTORY) đã ra sức nỗ lực trong công tác dạy và học, tổ chức các buổi thực hành và ôn tập ngoài giờ giúp học sinh nắng vững những kiến thức đã học. Trong công tác giảng dạy, nhà trường đã quan tâm cách riêng các hoạt động thực hành ngay tại lớp gắn với từng nội dung của mỗi bài học. Với phương châm HỌC QUA THỰC HÀNH – TRƯỞNG THÀNH QUA TRẢI NGHIỆM, trường Chiến Thắng (VICTORY) đã mang đến môi trường học tập giúp học sinh phát triển toàn diện, vững kiến thức, giỏi thực hành, chinh phục mục tiêu trở thành công dân toàn cầu.

Một số hình ảnh trong kỳ thi HK1 được ghi lại tại trường THPT Chiến Thắng (VICTORY)

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm: THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG Chiến Thắng (VICTORY) RA SỨC ÔN TẬP ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI HK1

>> Xem thêm: TRƯỜNG THPT Chiến Thắng (VICTORY) TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KÌ 1