Trường THPT Chiến Thắng (Victory) thông báo đến toàn thể học sinh các khối về LỊCH-KIỂM-TRA-GIỮA-HKI-NH-2023-2024 . Đây là một trong những kỳ thi quan trọng trong năm học, vì vậy, các bạn VICers cần ôn tập thật kỹ để hoàn thành tốt bài thi của mình.
Hiện tại, Giáo viên bộ môn đang tiếp tục cho học sinh ôn tập theo đề cương và củng cố kiến thức để các em trang bị đủ kiến thức cho kỳ thi lần này.
🍀 𝑻𝑯𝑷𝑻 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝑽𝑰𝑪𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 10 𝒏𝒉𝒆́!